Diabetische voetzorg

In 2015 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is. Als u diabetes heeft, kunt hiermee te maken krijgen.

 

Naast de SIMM’s-Classificatie is met ingang van januari 2015 de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn vier zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt, net als de SIMM’s-Classificatie, onder verantwoordelijkheid van uw behandelend arts. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

 

Als u valt onder zorgprofiel 2, 3 of 4, komt u in aanmerking voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering. U zult dan doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel medisch noodzakelijke voetzorg u nodig heeft. De podotherapeut regelt dan de afstemming van deze voetzorg met een pedicure. Als u besluit uw voetzorg door mij te laten doen, zult u niet in aanmerking komen voor vergoeding, omdat ik vooralsnog geen contract zal aangaan met een podotherapeut.

 

Als u in een zorgprofiel valt dat lager is dan zorgprofiel 2, wordt uw voetzorg niet door de basisverzekering vergoed, maar is er vergoeding mogelijk onder een aanvullende verzekering. Let op, dit kan per zorgverzekeraar en per polis verschillen. Raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden of dit in uw geval zo is.

 

Aarzel daarom niet langer en maak bij mij een afspraak.